درباره ما

الکترو محمد نمایندگی رسمی محصولات:

تابا – الکترو پیک – تک نما، …
شماره تلفن ها:

۳۳۹۶۹۸۸۱

۳۳۹۶۹۸۸۲

۳۳۹۹۴۰۴۴

یکه خدایی ۲۲۷۴۲۱۷ ۰۹۱۲

آدرس: تهران, ناصر خسرو، مجتمع تجاری ناصر خسرو، طبقه بالای همکف، واحد ۱۶